Triển lãm ảnh tại Trường bắn súng Bộ binh, thao trường huấn luyện Nhơn Trạch

14:33 17/05/2024