Tin hoạt động

Tuyên truyền công tác Phòng cháy chữa cháy rừ

Cập nhật ngày:  12/04/2017
Trần Văn Tuấn

Ngày 09/03/2017, Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất đã triển khai công tác tuyên truyền PCCCR bằng xe phóng thanh lưu động trên địa bàn 02 huyện Trảng Bom và Thống Nhất, đặc biệt là các xã, khu vực có nhiều rừng; mục đích, nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác QLBVR, PCCCR, vận động người dân trên địa bàn tham gia công tác PCCCR và QLBVR.

Đến thờiđiểm tháng 3/2017, toàn bộ diện tích rừng trồng trên địa bàn 02 huyện đã đượcthi công phòng chống cháy đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật. Công tác quảnlý, bảo vệ rừng cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đầu mùa khô đếnnay, trên địa bàn 02 huyện chưa xảy ra vụ phá rừng và cháy rừng nào.