Tin hoạt động

Công tác kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai

Cập nhật ngày:  22/09/2016

Nhằm trang bị cho các cán bộ tham gia chương trình kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh những kiến thức và kỹ năng cần thiết về kiểm kê rừng, làm cơ sở tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm kê rừng trên địa bàn quản lý. Từ ngày 21/6/2016 đến ngày 6/7/2016, Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật kiểm kê rừng cấp tỉnh, huyện và xã. Tham dự các lớp tập huấn có 264 học viên trong các Ban chỉ đạo, Tổ kiểm kê rừng các huyện, xã và các chủ rừng. Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm bắt được nội dung, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của Dự án điều tra, kiểm kê rừng; nắm được những kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản phục vụ công tác kiểm kê rừng như: Hệ thống phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp phục vụ kiểm kê rừng; Sử dụng một số thiết bị điều tra rừng, Bản đồ phục vụ kiểm kê rừng; biện pháp tổ chức kiểm kê rừng, … và triển khai kế hoạch kiểm kê rừng trong thời gian tới.Hình: Ban chỉ đạo tỉnh đang họp bàn công tác kiểm kê rừng năm 2016

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê còn gặp nhiều khó khăn: Một phần nền bản đồ Kiểm kê rừng sử dụng bản đồ địa chính cũ không phù hợp với hồ sơ quản lý hiện tại của các xã. Do đó, trước khi thực hiện Kiểm kê rừng phải mất thời gian để chuẩn hóa ranh giới hành chính và chồng xếp lớp bản đồ địa chính (lớp giải thửa), biên tập lại lớp Bản đồ Kiểm kê rừng; lực lượng kiểm lâm địa bàn mỏng và kiêm nhiệm, có Kiểm lâm phải kiêm đến 02 xã; việc sử dụng phần mềm Mapinfo để phục vục công tác kiểm kê rừng của hầu hết Kiểm lâm địa bàn, công chức địa xã và cán bộ lâm nghiệp xã chưa đáp ứng được yêu cầu. Do mỗi ngành sử dụng các phần mềm chuyên dùng khác nhau; một số xã đang tập trung vào công tác xây dựng nông thôn mới. Do đó, không tập trung tối đa nhân lực và thời gian cho công tác Kiểm kê rừng trên địa bàn; trang bị, máy tính của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu kiểm kê; do có thay đổi nhân sự nên có một số cán bộ thực hiện kiểm kê rừng của các địa phương chưa nắm chắc được số liệu địa chính, diện tích rừng ở xã mình, các ban ấp chưa tham gia đầy đủ; một số xã chưa có bản đồ địa chính xã theo phần mềm Mapinfo để phục vụ công tác kiểm kê tại một số xã nên tiến độ còn chậm. Đặc biệt là vấn đề thiếu kinh phí để đưa xuống các xã phục vụ công tác kiểm kê rừng còn chậm do vấn đề giải ngân các gói thầu chưa kịp tiến độ.
Tuy vậy Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh và Tổ kiểm kê rừng cấp tỉnh luôn đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tiến độ kiểm kê rừng hằng ngày, hằng tuần các Ban chỉ đạo, Tổ kiểm kê rừng cấp huyện, Ban chỉ đạo, Tổ kiểm kê rừng cấp huyện luôn báo cáo tiến độ kiểm kê rừng, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc đều báo cáo về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để xin ý kiến và được hỗ trợ tối đa để công tác kiểm kê rừng đạt kết quả tốt…Nhờ sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt của Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh và Tổ kiểm kê rừng cấp tỉnh, cơ bản đến ngày 01/9/2016 toàn tỉnh Đồng Nai đã kiểm kê rừng xong phần ngoại nghiệp và nội nghiệp. Tổng diện tích kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm I trên diện tích 121 xã: 26,281,41 ha. Trong đó rừng trong quy hoạch 7.150,95 ha, rừng ngoài quy hoạch 19.067,46 ha. Tổng diện tích kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm II: 173,216.68 ha.
Hiện tại đang tiến hành công tác nghiệm thu kiểm kê rừng tại các Ban chỉ đạo, Tổ kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai cố gắng hoàn thành công tác kiểm kê rừng cho kịp tiến độ theo Thông báo 6872/TB-BNN-VP ngày 15/8/2016 về kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016.