Trang chủGiới thiệuLĩnh vực chuyên mônTin tức sự kiệnHỏi đápLiên hệĐăng nhập
Thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm các điểm cháy từ ảnh vệ tinh thường xuyên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Cục Kiểm lâm. Đề nghị lực lượng Kiểm lâm cả nước và các chủ rừng thường xuyên theo dõi và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng./.
Quá trình hình thành & phát triểnChi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai, có chức năng bảo vệ rừng, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương. Hiện đang quản lý tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tính đến 31/12/2015 là 184.185,37 ha; gồm: 98.729,16 ha rừng đặc dụng, 34.544,56 ha rừng phòng hộ, 32.054,73 ha rừng sản xuất và 18.856,92 ha rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng; độ che phủ đạt 30,69%.

Trải qua 39 năm (1976-2015) xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm; sự phối hợp của các cấp, các ngành; sự tin yêu, ủng hộ của quần chúng nhân dân, lực lượng Kiểm lâm Đồng Nai đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều tiến bộ đáng kể về chất lượng đội ngũ công chức kiểm lâm, về nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, về trang bị cơ sở vật chất. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp lực lượng kiểm lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xây dựng và phát triển của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai có thể được chia ra làm 04 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (1976-1978):

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai được thành lập tháng 11 năm 1976, có tên ban đầu là Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh. Trong giai đoạn này thực thi nhiệm vụ và tổ chức hoạt động theo Pháp lệnh Bảo vệ rừng năm 1972, Nghị định 101/CP của Hội đồng Chính phủ. Biên chế ban đầu là 250 cán bộ, viên chức; phần lớn cán bộ, viên chức Kiểm lâm thời gian đầu là bộ đội chuyển ngành, cán bộ từ miền bắc chi viện, một số là cán bộ khoa học kỹ thuật và viên chức lưu dung. Đơn vị lúc đó được tổ chức gồm 7 phòng chuyên môn (Chính trị, Hậu cần, Quản lý rừng, Bảo vệ rừng, Pháp chế, Trồng cây nhân dân, Đội Kiểm soát lâm sản) và 09 đơn vị trực thuộc (08 Hạt Kiểm lâm nhân dân: Xuân Lộc, Long Thành, Duyên Hải, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Châu Thành, Xuyên Mộc và Hạt Kiểm soát Lâm sản Biên Hòa).

Nhiệm vụ chính của giai đoạn này là bảo vệ rừng. Tuy nhiên, thời gian này lực lượng kiểm lâm Đồng Nai gặp không ít khó khăn trong thực thi nhiệm vụ do cơ sở vật chất thiếu thốn, lực lượng mỏng lại dàn trải trên địa bàn toàn tỉnh nên để bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm phải đánh đổi không những công sức, trí tuệ, mồ hôi mà phải trả giá cả bằng xương máu.

Những đóng góp nổi bật trong giai đoạn này: chỉ sau 03 năm đầu thành lập có thể khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng kiểm lâm nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng. Hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm minh, rừng Đồng Nai được bảo vệ tốt.

- Giai đoạn 2 (1979 đến 1993):

Thực hiện Nghị định 368/CP ngày 8/10/1979 của Chính phủ; Thông tư số 32/TCCB ngày 4/9/1982 của Bộ Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm nhân dân trực thuộc Ty Lâm nghiệp, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc UBND huyện. Năm 1984, UBND tỉnh có Quyết định đổi tên các Hạt Kiểm lâm nhân dân thành Hạt Lâm nghiệp.

Trong giai đoạn này, sự đổi mới của đất nước đã phân biệt rõ giữa chức năng quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh. Tại Đồng Nai, rừng được phân chia thành ba loại sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, kết hợp với sự chuyển đổi khai thác rừng từ lạm dụng vốn rừng quảng canh sang thâm canh và sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp.

Nhiệm vụ giai đoạn này là: thừa hành pháp luật bảo vệ rừng và vận động nhân dân trồng cây gây rừng.

Những đóng góp nổi bật trong giai đoạn này: đơn vị đã thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về rừng như: kiểm kê rừng, điều tra - quy hoạch rừng; giao khoán đất rừng; quản lý chặt chẽ rừng Đồng Nai theo đúng quy chế 3 loại rừng; kiểm tra ngăn chặn phá rừng trái pháp luật; kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Giai đoạn 3 (1994-2003):

Ngày 19/8/1991, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Luật bảo vệ và Phát triển rừng. Sau 3 năm thực hiện Luật bảo vệ và Phát triển rừng, ngày 18/5/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm.

Nhiệm vụ giai đoạn này là tham mưu giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý rừng và bảo vệ rừng ở địa phương: quản lý, bảo vệ, tuần tra rừng; kiểm tra, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản ở địa phương; tuyên truyền, giáo dục về quản lý, bảo vệ rừng và vận động nhân dân bảo vệ, phát triển vốn rừng.

Những đóng góp nổi bật trong giai đoạn này: từng bước thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê rừng, điều tra - quy hoạch rừng; giao khoán đất rừng; quản lý chặt chẽ rừng Đồng Nai theo đúng quy chế 3 loại rừng; kiểm tra ngăn chặn phá rừng trái pháp luật; kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Giai đoạn 4 (2004 đến nay):

Tháng 8 năm 2003, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định chuyển Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai. Ngày 16/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Ngày 23 tháng 04 năm 2009, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 29/2009/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

Chi cục Kiểm lâm hiện có biên chế là 128 công chức, viên chức (trình độ trên đại học: 10 người; Đại học, cao đẳng: 74 người; Trung cấp: 35 người; Sơ cấp, lái xe, tạp vụ, bảo vệ: 09 người) được tổ chức thành 4 phòng chuyên môn (Hành chính – Tổng hợp, Thanh tra – pháp chế, Bảo tồn thiên nhiên và Quản lý bảo vệ rừng) và 09 đơn vị trực thuộc (08 Hạt Kiểm lâm: Biên Hòa, Trảng Bom - Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc – Long Khánh, Long Thành – Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và 01 Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR).

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm còn hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ với lực lượng kiểm lâm của các đơn vị chủ rừng (Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai: 197 người; Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên 143 người).

Nhiệm vụ giai đoạn này là:

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

- Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng ở địa phương.

- Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân công.

Những đóng góp nổi bật trong giai đoạn này:

- Tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được quản lý bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững theo mục tiêu quy hoạch và quy chế quản lý sử dụng từng loại rừng, thúc đẩy sinh trưởng, nâng cao chất lượng và giá trị đa dạng của rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, góp phần ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

- Công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng được xã hội hoá, lực lượng Kiểm lâm giữ vai trò là nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với công an, quân đội và nhân dân; năng lực phòng cháy chữa cháy ngày càng được nâng cao. Trong 10 năm (2006-2015), trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 09 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 6,833 ha rừng trồng; các đám cháy được phát hiện sớm, được khống chế dập tắt kịp thời, ít gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại những địa bàn trọng điểm và các khu vực giáp ranh với tỉnh bạn; tổ chức kiểm tra các tụ điểm, đối tượng mua bán, cất giữ, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Chỉ tính trong 5 năm (2011-2015), đơn vị đã phát hiện và tiếp nhận 1.593 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; xử phạt vi phạm hành chính 1.442 vụ, chuyển xử lý hình sự 21 vụ; tổng thu nộp ngân sách 9.290.126.500 đồng. Quản lý chặt chẽ 496 doanh nghiệp và 745 cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

- Đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan như: Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, các Ban Quản lý rừng phòng hộ để cùng tiến hành công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Đơn vị đã xác định bảo tồn đa dạng sinh học là điều kiện kiên quyết để phát triển bền vững; đã tham gia xây dựng chương trình hành động "Phát triển bền vững gắn với bảo vệ đa dạng sinh học”; đề ra mục tiêu và giải pháp để thực hiện bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên cạn, vùng đất ngập nước; sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật; tăng cường quản lý nhà nước ở địa phương về đa dạng sinh học và an toàn sinh học. Đơn vị đang triển khai thực hiện Dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.

- Các cơ sở, trại nuôi động vật hoang dã được quản lý chặt chẽ. Đơn vị tổ chức cấp giấy phép gây nuôi cho tổ chức cá nhân đủ điều kiện; hướng dẫn kỹ thuật, an toàn, vào sổ theo dõi diễn biến đàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 937 cơ sở, trại nuôi; với 164.384 cá thể động vật hoang dã được gây nuôi. Công tác gây nuôi động vật hoang dã phát triển đã góp phần giảm áp lực săn bắn, khai thác động vật rừng trong tự nhiên.

Nhìn lại 39 năm qua, lực lượng kiểm lâmĐồng Nai đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn vàthử thách để giữ gìn màu xanh cho tỉnh nhà. Trước thực tế là tài nguyên rừngngày càng suy giảm, tệ nạn phá rừng, thác và buôn bán trái phép động vật hoangdã vẫn xảy ra, … tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi lực lượng kiểm lâm Đồng Naiphải thực sự đổi mới về chất, từ tổ chức và xây dựng lực lượng đến tư duy vàphương pháp hoạt động. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp,sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp chặtchẽ với các ngành liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tranh thủsự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất vànăng lực để lực lượng kiểm lâm Đồng Nai hoàn thành được những nhiệm vụ mà Nhànước và nhân dân đã tin cậy giao cho, mãi mãi xứng đáng là người chiến sỹ tiênphong, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng.

Số lượt đọc:  183  -  Cập nhật lần cuối:  23/08/2016 01:08:53 PM
Liên kết web
Liên kết khác
Hỗ trợ trực tuyến
Phim tài liệu phóng sự
Số lượt truy cập: 79.314
Tổng số thành viên: 18
Số người trực tuyến: 9